Limit 99

Šuko utikač

Šuko utikač

Schuco utikač

Utikač za struju sa kontaktima za uzemljenje