Limit 99

No :

Oznaka No: označava redni broj , element ili članak i pokazuje koji je on po redoslijedu u nekom nizu .