Limit 99

Naj-naj shop

 

Na portalu NAJ-NAJ.HR postoje mnogobrojne kategorije u kojima se može nominirati i uključiti u zanimljivu promotivnu aktivnost.

 

Nominirali smo web shop BOJLER.HR   za naj-naj web shop .

 

Svaki dan za svakog kandidata može se dati besplatno jedan novi glas. Što više glasova dobijete to ste više na listi.

( Što više prijatelja angažirate da glasaju za Vas to bolje)

I tako …….bojleri se dobro prodaju …..a kako i ne bi kad su dobri.