In Lab

In Lab

IN LAB j.d.o.o. je tvrtka sa dugogodišnjim iskustvom u prodaji, servisu i održavanju nekoliko svjetskih proizvođača mjerne opreme i instrumenata. Autorizirani i verificirani partneri poznatih svjetskih brendova.

pročitaj više

 

Za koje pružamo potpunu tehničku podršku i osiguravamo servis, kao i obuku za rad sa svim zastupljenim programima.
Opremom poput SILOSA, SUŠARA, TRANSPORTNE OPREME, UZORKIVAČA, VLAGOMJERA, NIT/NIR ANALIZATORA i POPRATNE LABORATORIJSKE OPREME.
Zatvaramo cjelokupan krug proizvoda i usluga kako bih Vam omogućili potpuno i kvalitetno riješenje.

Jučer

IN LAB j.d.o.o. osnovana je kao tvrtka za zastupanje svjetskih tvrtki iz domene laboratorijske analize žitarica , prehrambenih proizvoda , kao i meteorološke opreme. Godine 1992. postajemo zastupnici tvrtke DICKEY-john USA za područje Republike Hrvatske i Republike Slovenije. U jesen 1993. godine otvaramo poljoprivrednu ljekarnu , te se specijaliziramo u domeni voćarstva -vinogradarstva i vinarstva. U ovoj domeni organiziramo niz stručnih predavanja za razvoj voćarsko- vinogradrske i vinarske proizvodnje. Godine 2000. otvramo i maloprodaju telekomunikacijske opreme Panasonic, kao ovlašteni distributer za područje Požeško Slavonske Županije tvrtke Alea d.o.o. i ovlašteni Partner tvrtke VIP net d.o.o. na istom području.

Danas

Tvrtka danas ima nekoliko zastupničkih programa kao npr: Perten (mjerna oprema), Stable Micro Systems (svjetski poznati texture analizatori), Prive (silosi za srednja i velika gospodarstva), Spectrum (meteorološka tehnika u službi poljoprivrede), TPLG (automatski uzorkivači). Otvorili smo i opremili i naš laboratoriji u kojem vršimo servis i umjeravanje vlagomjera.
Neke od najvećih hrvatskih tvrtki, naši su poslovni partneri. Drugi dio našeg poslovanja odnosi se kompletan servis i tehničku podršku za sve navedene brendove s kojima radimo. Tvrtka danas ima 5 zaposlenih koji se konstantno usavršavaju u svojim poslovima kroz stručne seminare.

Sutra

Našu budućnost vidimo u zastupanju svjetski poznatih proizvođača laboratorijske opreme za specijalne namjene, za što smo već početne predradnje i ostvarili otvaranjem našeg laboratorija.

Tehnička podrška, servis i obuka korisnika naš su primarni cilj.

IN LAB jdoo  is a company with many years of experience in sales, service and maintenance of several global manufacturers of measuring equipment and instruments. Authorized and verified partners of well-known global brands.

For which we provide complete technical support and provide service, as well as training for working with all represented programs.
With equipment such as SILO, DRYER, TRANSPORT EQUIPMENT, SAMPLER, MOISTURE METER, NIT/NIR ANALYZER and ACCOMPANYING LABORATORY EQUIPMENT.
We close the entire range of products and services in order to provide you with a complete and high-quality solution.

Yesterday

IN LAB jdoo was founded as a company representing world companies in the field of laboratory analysis of grains, food products, and meteorological equipment. In 1992, we became representatives of the company DICKEY-john USA for the territory of the Republic of Croatia and the Republic of Slovenia. In the fall of 1993, we opened an agricultural pharmacy and specialized in the domain of fruit growing – viticulture and winemaking. In this domain, we organize a series of expert lectures for the development of fruit-growing, viticulture and wine production. In 2000, we opened a retail store of Panasonic telecommunications equipment, as an authorized distributor for the area of Požeško Slavonska County of the company Alea doo and an authorized Partner of the company VIP net doo in the same area.

Today

Today, the company has several representative programs, such as: Perten (measuring equipment), Stable Micro Systems (world-famous texture analyzers), Prive (silos for medium and large farms), Spectrum (meteorological technique in the service of agriculture), TPLG (automatic samplers). We also opened and equipped our laboratory where we service and calibrate hygrometers.
Some of the largest Croatian companies are our business partners. The second part of our business concerns complete service and technical support for all the listed brands we work with. Today, the company has 5 employees who are constantly improving their skills through professional seminars.

Tomorrow

We see our future in representing world-renowned manufacturers of laboratory equipment for special purposes, for which we have already made the initial preparations by opening our laboratory.

Technical support, service and user training are our primary goals.

  1. Pelsys Yacht Charter
  2. Ansar Analitika