Limit 99

Hybridni marketing NxN

Hybridni marketing NxN niz je promotivnih aktivnosti koje se provode sa ciljem poboljšanja prodaje željenog branda,proizvoda ili usluge.

HmNxN se provodi na dva naćina , uz aktivno sudjelovanje zainteresiranog klijenta ili samo aktivnostima HmNxN managera.

Kombinacijom različitih smjerova promocije na portalima Naj-naj.hr , Kviz.hr , Samodanas.com , Limit99.com , Zlatna-lista.hr i na desecima kanala na društvenim mrežama nalazimo put do različitih profila potencijalnih klijenata.

Na početku i na kraju svakog prodajnog procesa nalazi se njegov najbitniji dio a to je čovjek , to je onaj koji donosi odluku o kupovini na osnovu spoznaja koje su mu poznate ili predočene.Aktivno uključivanje svakog našeg klijenta u cjelokupne aktivnosti put je koji vodi prema uspjehu.