Limit 99

Geodetski kolčić za označavanje

Geodetski kolčići,

Geodetski kolci

Kolci za označavanje trase kabela

Kolac za označavanje trase plina

Označavanje geodetskih terena prilikom mjerenja
Kolčići su  zašiljenog vrha, a glava je obojana crveno ,plavo , žuto  ili  prema potrebi.
Izrađeni od drveta hrasta , bukve, jasena,jele

Dimenzije:
3 x 2 x 30 cm
3 x 2 x 40 cm
3 x 2 x 50 cm

3 x 3 x 30 cm
3 x 3 x 40 cm
3 x 3 x 50 cm

3  x 4 x 30 cm
3 x 4 x 40 cm
3 x 4 x 50 cm

3 x 4  x 60 cm

Ostale dimenzije prema narudžbi.